Amper zeventien jaar jong vertrok Marco Polo in 1271 vanuit Venetië naar de Oriënt – over zeeën, door woestijnen, over bergpassen, door vruchtbare valleien en onherbergzame gebieden – door hitte, kou, regen, sneeuw en ijs – gastvrij ontvangen maar ook belaagd – om uiteindelijk te belanden aan het hof van de Kublai Khan.

Van daaruit maakte Marco Polo vele reizen naar de meest exotische uithoeken van het oosten, waaronder Mongolië, Perzië, India en China, en vestigde zijn eigen handelsroute naar de Oriënt.

Reis op 16 december met ons en met Marco Polo mee langs de zijderoute!

  • De reis start in Venetië met de hoofse muziek van Monteverdi, die een ingenieus lijnenspel laat horen waarin hout, koper en strijkers elkaar afwisselen en samensmelten. Vanuit Venetië kiezen we het ruime sop en belanden we in het grensgebied tussen Oost-Europa en West-Azië.
  • De Azerbeidjaanse Kara Karayev laat in zijn ballet ‘The Seven Beauties’ zeven oosterse schoonheden muzikaal tot leven komen. Hoor de gesluierde schonen dansen, kamelen door het zand sloffen, de slangenbezweerders fluiten en gebedstrommels klinken.
  • Onze eindbestemming is China waar Chen Gang met zijn beroemde ‘Butterfly Concert’ een Chinees liefdesverhaal met tragische afloop heeft vertaald in muziek, vertolkt door Zheng Sun op Erhu, een traditioneel Chinees snaarinstrument.

Kaartverkoop>>

We houden je op onze Bataafs sociale media op de hoogte van alle laatste nieuwtjes en updates:

Facebookpagina>>
Instagram>>

Barely seventeen years old, Marco Polo left Venice for the Orient in 1271 – across seas, through deserts, over mountain passes, through fertile valleys and inhospitable areas – through heat, cold, rain, snow and ice – hospitably received but also harassed – ultimately ending up at the court of the Kublai Khan.

From there, Marco Polo made many journeys to the most exotic corners of the East, including Mongolia, Persia, India and China and established his own trade route to the Orient.

Travel with us and Marco Polo along the Silk Road on 16 December!

  • The journey starts in Venice with the courtly music of Monteverdi, which has an ingenious interplay of lines in which woodwind, brass and strings alternate and merge. From Venice we take to the open water and end up in the border area between Eastern Europe and Western Asia.
  • The music of the Azerbaijani composer Kara Karayev brings seven oriental beauties to life in his ballet ‘The Seven Beauties’. Listen how the veiled beauties dance, camels shuffle through the sand, snake charmers whistle and prayer drums sound.
  • Our final destination is China, where Chen Gang has translated a Chinese love story with a tragic ending into music in his famous ‘Butterfly Concert’, performed by Zheng Sun on Erhu, a traditional Chinese string instrument.

Tickets>>

We will keep you informed on our Bataafs social media (in Dutch) with our latest news and updates:

Facebook>>
Instagram>>