Het Bataafs draait op het enthousiasme van onze leden die zich vrijwillig en met veel plezier inzetten op alle terreinen: van diverse commissies tot bestuur en van het organiseren van de traditionele kamermuziekavond tot ons jaarlijkse uitstapje. Om alle concerten en sociale activiteiten mogelijk te maken, is financiële steun zeer welkom. Als Vriend van het Bataafs kun je ons steunen.

Word óók Vriend en steun ons

We proberen ieder jaar verbindende activiteiten te organiseren die het sociale karakter van ons orkest verder versterken. Muzikaal willen we graag een positief, vrolijk en interessant programma voor iedereen neerzetten. Dit alles doen we met vrijwillige hulp van onze leden en hierbij kunnen wij een financieel steuntje in de rug goed gebruiken. Wil je ook vriend worden en daarmee een bijdrage leveren aan ons enthousiaste en sociaal betrokken orkest?

Wat kun je als Vriend van ons verwachten?
Als vriend ontvang je onze digitale nieuwsbrieven, met informatie over de activiteiten die voor de deur staan. Je krijgt een uitnodiging voor onze speciale jaarlijkse ‘vriendenrepetitie’, zo kun je een kijkje achter de schermen van het Bataafs nemen. En afhankelijk van de hoogte van je bijdrage ontvang je één of meer vrijkaarten voor onze concerten:

  • Voor een bijdrage vanaf 25 euro ontvang je 1 vrijkaart per jaar
  • Voor een bijdrage vanaf 50 euro ontvang je 2 vrijkaarten per jaar
  • Voor een bijdrage vanaf 100 euro ontvang je 4 vrijkaarten per jaar

Ook Vriend van het Bataafs worden?
Om Vriend te worden mail je naar: info@bataafs.nl
Je kunt ook direct een bedrag overmaken naar NL27 INGB 0000 4303 11 t.n.v. Bataafs Symfonie Orkest Den Haag met vermelding ‘Vriend Bataafs’, je naam en het mailadres waarop je onze digitale nieuwsbrieven wilt ontvangen.

Je vriendenbijdrage geldt voor één jaar, het is dus geen doorlopende regeling en er is geen automatische verlenging. We vragen je ieder jaar opnieuw per e-mail of je weer vriend wilt worden.